Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji pytań w pierwszym akapicie tekstu są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N – jeśli jest fałszywa.

1. Podkreślają przekonanie autora o słuszności wyboru miejsca zamieszkania. T N
2. Nadają wypowiedzi zabarwienie emocjonalne. T N