Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 Tekst MÓJ ZAUŁEK jest przykładem reportażu, ponieważ autor

A. odtwarza przebieg opisywanych zdarzeń, cytując relacje uczestników.
B. formułuje na podstawie faktów tezę, którą potem uzasadnia argumentami.
C. opisuje sytuacje, których był naocznym świadkiem lub uczestnikiem.
D. poddaje w nim szczegółowej analizie sytuację gospodarczą i polityczną kraju.