Które stwierdzenie, dotyczące mieszkańców zaułka, jest sprzeczne z tekstem? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Czują się zagubieni w miejskim żywiole.
B. Nie są w stanie przewidzieć swojej przyszłości.
C. Przybycie do miasta daje im gwarancję poprawy losu.
D. Pomoc bliskiej osoby może ułatwić im osiedlenie się w mieście.