Ile godzin dziennie czynna jest kolejka linowa?

A. 9,5 B. 8,7 C. 8,5 D. 8,3