Które wyrazy świadczą o tym, że obraz przedstawiony w wierszu jest dynamiczny?

A. uderzają, strąca
B. borowiki, struny
C. gąszcze, dzwonki
D. zbudzone, pachnące