Epitety w wierszu służą między innymi opisaniu

A. przyrody i jej bogactwa.
B. instrumentów muzycznych.
C. pory dnia i zjawisk pogody.
D. osób wędrujących po lesie.