W którym z cytatów występuje bezpośredni zwrot do odbiorcy?

A. To muzyka, która z ciemnej ziemi wzrosła.
B. Tylko wiecznie zieleni się sosna.
C. Czy to w ciszy jest tyle muzyki?
D. Patrz, jak ciche mchy falują.