Według podmiotu mówiącego w wierszu odgłosy lasu brzmią jak

A. burza. B. rozmowa. C. koncert. D. wichura.