Podmiot mówiący w wierszu wyraża

A. obojętność. B. strach. C. zakłopotanie. D. zachwyt.