Które cechy charakteryzują głównego bohatera tekstu?

A. niecierpliwość, pewność siebie
B. zarozumiałość, wyjątkowy upór
C. dociekliwość, wielka wytrwałość
D. ciekawość, nadmierna ostrożność