Pierwsze próby uruchomienia urządzenia były nieudane, ponieważ Bell

A. nie miał odpowiednich narzędzi.
B. użył niewłaściwego materiału.
C. za mało wiedział o elektryczności.
D. nie znał szczegółów budowy ucha.