Korzystając z mapy i podanych w ramce nazw państw, wpisz do odpowiedniego wiersza tabeli nazwy państw sąsiadujących z Polską.

Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy,

Rosja (federacja Rosyjska), Słowacja, Ukraina
1. ........................
2. ........................
3. ........................
4. ........................
5. ........................
6. ........................
7. ........................