Na podstawie zamieszczonego fragmentu układu okresowego wybierz zdanie prawdziwe dotyczące sodu .

A. W jądrze atomu sodu jest 11 neutronów.
B. Liczba atomowa sodu jest równa 12.
C. Atom sodu ma konfigurację elektronową: 2, 8, 1.
D. Sód leży w trzecim okresie i drugiej grupie układu okresowego.