Wybierz zdanie prawdziwe:

A. Sód (Na) reaguje z wodą.
B. W reakcji srebra (Ag) z ZnCl2 wydzieli się cynk (Zn).
C. Złoto (Au) jest bardziej aktywne chemicznie niż potas (K).
D. W reakcji złota (Au) z kwasem siarkowym(VI) wydzieli się wodór.