Na podstawie przedstawionego schematu można wnioskować, że

A. żarówka 1 świeci jaśniej niż żarówka 3.
B. żarówka 3 świeci jaśniej niż żarówka 1.
C. żarówka 2 świeci jaśniej niż żarówki 1 i 3.
D. wszystkie żarówki świecą tak samo jasno.