Tlenki azotu o ogólnym wzorze NxOy mogą reagować z parą wodną znajdującą się w chmurach, tworząc kwaśne deszcze. Wówczas może zajść reakcja:

NxOy+H2O →2HNO3

Wartości indeksów stechiometrycznych x i y są rozwiązaniem układu równań:

A. B. C. D.