Z akapitu 7. wybierz i nazwij zabieg językowy, który ożywia wypowiedź autora. Zilustruj ten zabieg przykładem z tekstu.

nazwa zabiegu językowego: ...

przykład: ....