Nazwij zabieg językowy, który wskazuje na utożsamianie się autora z czytelnikiem.

...

...