Z akapitu 3. wypisz przykład wskaźnika zespolenia.

...