Wymowa akapitu 9. jest

A. emocjonalna.
B. wyważona.

Zakreśl właściwą odpowiedź i ją uzasadnij.

...

...