Podane wyrazy przyporządkuj do właściwej grupy:

socjolekt, paplanie, dyskurs

Słownictwo potoczne

... 

Słownictwo naukowe

...