W jakich dwóch znaczeniach zostało użyte sformułowanie „kultura języka” w akapicie 7.?

...

...

...

...