Który z podanych napojów ma najbardziej kwasowy odczyn?

A. Mleko. B. Coca-cola.  C. Woda sodowa.  D. Sok pomarańczowy.