W kontekście artykułu wyjaśnij znaczenie stwierdzenia prof. Wilkonia: największym zagrożeniem dla polszczyzny jest abdykacja polskiej inteligencji z roli strażnika poprawności językowej

...

...

...

...