Na podstawie akapitów 4.–6. podaj dwa zjawiska obecne we współczesnym języku młodzieżowym, które niepokoją językoznawców.

...

...

...

...