Na czym polega różnica w sposobie funkcjonowania anglicyzmów we współczesnym języku młodzieżowym i obcojęzycznych wtrętów w dawnej polszczyźnie?

...

...

...

...