Na podstawie akapitu 2. i 3. zdefiniuj zjawisko „kultury tabloidowej”.

...

...

...

...