Na podstawie akapitu 1. wymień trzy zasadnicze kwestie, wokół których toczyły się obrady Kongresu Języka Polskiego w Katowicach.

...

...

...

...