Punkty A = (-1, -5), B = (3, -1)  i  C = (2, 4) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD. Oblicz pole tego równoległoboku.

...

Odpowiedź: ...