Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6000 m2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą  2250 m2.  Oblicz wymiary pierwszej działki.

... 

Odpowiedź: ...