Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,2810^8 km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:

A. 22 800 000 km B. 228 000 000 km
C. 2 280 000 000 km D. 22 800 000 000 km