Uzasadnij, że jeżeli a jest liczbą rzeczywistą różną od zera a + 1/a = 3 i to  a2 + 1/a= 7

...