W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru.

 

Ocena

1

2

3

4

5

6

Liczba ocen

0

4

9

13

x

1

 

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.

... 

Odpowiedź:...