Kąt α jest ostry i tgα = 2. Oblicz .

...

Odpowiedź: ...