Rozwiąż równanie x- 6x- 12x + 72 = 0.

...

Odpowiedź: ...