Rozwiąż nierówność 3x - x2 ≥ 0.

...

Odpowiedź: ...