Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x).

 

Największa wartość funkcji w f przedziale <-1,1>  jest równa 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1