Kąt α jest ostry i . Wtedy wartość wyrażenia 2cos2 α - 1  jest równa

 A. 0  B. 1/3  C. 5/9  D. 1