Ciąg (an) jest określony wzorem  a= n2 - n, dla  n ≥ 1. Który wyraz tego ciągu jest równy 6?

A. drugi B. trzeci C. szósty D. trzydziesty