Liczby 7, a, 49 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy a jest równe 

A. 14 B. 21 C. 28 D. 42