Która cecha dotyczy południków?

A. Są różnej długości. B. Mają kształt okręgów.
C. Łączą dwa bieguny Ziemi. D. Wyznaczają kierunek wschód-zachód.