Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72π. Promień podstawy tego walca jest równy

A. 9 B. 8 C. 6 D. 3