Pole równoległoboku o bokach długości 4 i 12 oraz kącie ostrym  30o jest równe

A. 24 B. C. 12 D.