Punkt O jest środkiem okręgu o średnicy AB (tak jak na rysunku). Kąt α ma miarę

A. 40o B. 50o C. 60o D. 80o