Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 ?

A. 90 B. 100 C. 180 D. 200