Liczby 3x - 4, 8, 2 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy

A. = -6 B. x = 0 C. x = 6 D. x = 12