Wielomian W(x) = (3x 2 - 2)2 jest równy wielomianowi

A. 9x- 12x2 + 4 B. 9x+ 12x2  + 4 C. 9x4 - 4 D.9x4 + 4