Wierzchołek paraboli o równaniu  y = (x - 1)2 + 2c leży na prostej o równaniu y = 6 . Wtedy

A. c = -6 B. c = -3 C. c = 3 D. c = 6