Dla każdych liczb rzeczywistych a, b wyrażenie a - b + ab - 1  jest równe

A. (a + 1)(b - 1) B. (1 - b)(1 + a) C. (a - 1)(b + 1) D. (a + b)(1 + a)