Prostą równoległą do prostej o równaniu y = 2/x - 4/3 jest prosta opisana równaniem  

A. y = -2/x + 4/3 B. y = 2/x + 4/3 C. y = 3/x - 4/3 D. y = -3/x - 4/3